Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wanneer is mediation geschikt?

Mediation is geschikt voor een breed scala aan conflicten, zoals echtscheidingen, arbeidsgeschillen, burenruzies, zakelijke geschillen en andere geschillen waarbij communicatie en onderhandeling van cruciaal belang zijn.

Wat is de rol van de mediator?

De mediator is een neutrale derde partij die het proces van mediation begeleidt en de communicatie tussen de partijen faciliteert. De mediator heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Hoe lang duurt een mediationproces?

De duur van het mediationproces hangt af van de aard en de complexiteit van het conflict. Sommige conflicten kunnen worden opgelost in één sessie, terwijl andere langer kunnen duren.

Moet ik een advocaat hebben tijdens de mediation?

Het hebben van een advocaat tijdens de mediation is niet verplicht, maar het kan nuttig zijn om juridisch advies te krijgen en de overeenkomst te laten beoordelen voordat deze wordt ondertekend.

Is mediation vertrouwelijk?

Ja, mediation is vertrouwelijk. Alle informatie die tijdens de mediation wordt gedeeld, inclusief de uitkomst van de mediation, wordt vertrouwelijk behandeld.

Wat gebeurt er als de partijen het niet eens kunnen worden tijdens de mediation?

Als de partijen het niet eens kunnen worden tijdens de mediation, kan het conflict alsnog voor de rechter worden gebracht. De mediator zal dan niet betrokken zijn bij de juridische procedure.

Hoeveel kost mediation?

Ik werk volgens het gangbare uurtarieven voor mediators. Voor particuliere mediations bedraagt dit EUR 193,60 inclusief BTW per uur. Bij een mediatons met 2 partijen komt dit neer op EUR 96,80 pp. Je bent vrij om hier onderling een andere verdeling over af te spreken. Het tarief voor arbeidskwesties en overheidsgeschillen bedraagt EUR 190,00 exclusief BTW per uur.