Overheidsmediation

Waarom overheidsmediation?

Overheidsmediation is een vorm van mediation waarbij de mediator bemiddelt tussen burgers en de overheid. Deze vorm van mediation wordt ingezet indien de belangen van burgers en de overheid botsen en heeft als doel om de relatie tussen burgers en de overheid te verbeteren.

Bij overheidsmediation gaan overheid en burger met elkaar in gesprek om een geschil op te lossen. Wanneer een geschil speelt tussen de overheid en de burger, kan er vaak bezwaar worden ingediend. Wanneer voor mediation wordt gekozen, kan het verstandig zijn om tevens bezwaar in te dienen. Dit met het oog op het verloop van de bezwaartermijn. Wanneer de mediation slaagt, kan het bezwaar worden ingetrokken.

 

Hoe werkt overheidsmediation?

Een overheidsmediator zorgt in deze mediationgesprekken ervoor dat zowel de burger als de vertegenwoordiger van de overheid zijn verhaal kan doen, zijn emoties kan uiten en samen tot een oplossing komen. Vaak wordt een besluit genomen en bezwaar ingediend, terwijl niet altijd alle factoren duidelijk zijn. Tijdens de mediationgesprekken kan de vertegenwoordiger van de overheid toelichten waarom hij een bepaald besluit heeft genomen, kan de burger daarover vragen stellen en uitleggen waarom een bepaald besluit voor hem van belang is. Vaak is het luisteren naar elkaar en het uiten van emoties al voldoende om tot een oplossing te komen. Meestal kan dit al binnen één á twee mediationgesprekken.

Een vrijblijvend gesprek kan altijd

Via onderstaande button kun je een vrijblijvende afspraak met mij maken. Ik beantwoord graag eventuele vragen over jullie specifieke situatie.