Hoe gaat mediation in zijn werk

Hoe gaat mediation in zijn werk?

Mediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt bij het oplossen van een geschil tussen twee of meer partijen. Hieronder vind je de stappen die meestal worden gevolgd in het proces van een mediation:

  1. Intakegesprek: De mediator voert individuele gesprekken met elke partij om te weten wat er speelt, wat de belangen zijn en wat de verwachtingen zijn van de mediation.
  2. Openingssessie: Alle partijen komen bij elkaar om kennis te maken en om de spelregels en het proces te bespreken.
  3. Verzamelen van informatie: De mediator helpt de partijen om hun zorgen en belangen te identificeren en om alle relevante informatie te verzamelen die nodig is om het geschil op te lossen.
  4. Onderhandelingen: De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van een oplossing, die voor alle partijen acceptabel is. Dit kan betekenen dat er compromissen moeten worden gesloten of dat er creatieve oplossingen moeten worden bedacht.
  5. Sluitingssessie: Wanneer de partijen tot overeenstemming zijn gekomen, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Deze wordt ondertekend door alle partijen.

Het doel van mediation is dat de gevonden oplossingen voor alle partijen aanvaardbaar is. Het proces van mediation is vertrouwelijk en vrijwillig, wat betekent dat de partijen op elk moment kunnen beslissen om de mediation te beëindigen.

De tijdsduur van een mediation kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren; De complexiteit van de zaak, de betrokken partijen en de bereidheid om tot een overeenkomst te komen, zijn allemaal factoren die van invloed zijn. Daardoor is het lastig te zeggen hoe lang een mediationtraject duurt. Gemiddeld genomen zijn er 3 sessies van 2 uur nodig.